E-Bilim ve Bilgi Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Bu yılki sempozyumun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi”dir. Sempozyumun amacı işbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun “e-bilim”in bilgi yönetimine etkilerini ve bu alandaki sorunları tartışmak için araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir.

Okumaya devam et “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi”

Çağrılı Konuşma: Büyük Veri (Big Data) ve Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Buğra Karabey
Microsoft Türkiye 

Günümüzde sosyal ağlar, mobil teknolojiler, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar, Web 2.0 (ve arkasından gelecek olan semantic/anlamsal web), mevki belirleme teknolojileri (geolocation), makineler arası iletişim (M2M) gibi gelişmeler bize tarih boyunca karşılaşılmayan boyutta Büyük Veri yığınları sunmaktadır. Bu verilerin sonuca yönelik incelenmesi, ilişkilendirilmesi ve kullanımında ise gün geçtikçe gelişen veri madenciliği, makine öğrenimi gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği ayrı bir sorunsal teşkil etmektedir. Konunun mevzuat (yasal/düzenleme) ve teknoloji boyutları çoğu zaman birbirleri ile yakın ilişkili olmakta ve olayın karmaşıklığını artırmaktadır. Ancak bu sorunun çözümü de gene teknoloji ve teknolojiyle uyumlu politika ve düzenlemelerin geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Okumaya devam et “Çağrılı Konuşma: Büyük Veri (Big Data) ve Kişisel Verilerin Korunması”

Açış Konuşması: “Dördüncü Paradigma: Veri Yoğun Bilimsel Keşif”

 Photo by KK

Başlık: Dördüncü Paradigma: Veri Yoğun Bilimsel Keşif
Konuşmacı: Prof. Dr. Tony Hey, Microsoft Research

Bu sunuş E-Bilim gündemini mevcut bilimsel veri tufanı ile açıklayarak başlayacak ve bilimsel keşif için bir “Dördüncü Paradigma” örneği sunacaktır. Veri patlamasını ve bununla ilgili veri toplama, veri yönetimi, analizi ve paylaşımıyla ilgili meydan okumaları açıklamak için veri yoğun bilim örnekleri kullanılacaktır. Bulut bilişimin, işbirliği hizmetlerinin ve araştırma arşivlerinin rolü tartışılacaktır.

Çağrılı Konuşma: Türkiye’de E-Bilim ve E-Altyapılar

Serkan Orcan

TÜBİTAK – ULAKBİM

Serkan ORCAN 1994 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde lisans ve 2006 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Bölümünde de yüksek lisansını tamamladı. 1994-1999 yıllarında ULAKBİM’de ULAKNET’in kuruluş sürecinde uzman ağ mühendisi olarak çalıştı. 2000-2005 yılları arasında özel sektörde değişik firmalarda uzman mühendis ve yönetici olarak çalışan Serkan ORCAN, Haziran-2005’ten itibaren ULAKBİM’de Müdür Teknik Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Türkiye’de E-Bilim ve E-Altyapılar

E-altyapı; araştırmacıların bulundukları mekandan bağımsız olarak, hesaplama sistemleri ve veri ambarlarını, yazılım ve yazılım araçlarını, kaynaklara erişim ve paylaşım araçlarını ve işbirliği ortamlarını yüksek hızlı bilgisayar ağları aracılığı ile araştırma süreçlerini sonuçlandırmak için kullanabilmelerine olanak sağlayan tüm servis, uygulama, organizasyon ve teknolojileri ifade etmektedir. E-altyapılar aracılığı ile daha hızlı, etkin ve verimli bilimsel araştırma yapılabilmesi için yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenen yöntemlerle geliştirilmiş, dağıtık ağ ortamları aracılığı ile gerçekleştirilen bilim yoğun hesaplamalı bilim; çok büyük bilimsel veri yapılarının incelenmesi için dağıtık hesaplamaları gerektiren bilim ise e-bilim olarak tanımlanmaktadır. Bu bildiride Türkiye’de e-altyapılar aracılığı ile gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların mevcut durumu ve gereksinimler, dünyadaki gelişmeler ve ulusal politikalar çerçevesinde teknik ve idari olarak değerlendirilecektir.

Üçüncü ve Son Duyuru

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
19-21 Eylül 2012, Ankara

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi
(Üçüncü ve Son Duyuru)

 KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012) 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

BY2012 Sempozyumunun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun amacı e-bilimin bilgi yönetimine etkilerini tartışmak amacıyla araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir.

BY2012 Sempozyumunun açış konuşmasını seçkin bir bilim adamı olan ve halen Microsoft şirketinin başkan yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Tony Hey yapacaktır. “E-bilim” işbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun ve büyük ölçüde veri tarafından yönlendirilen bilim olarak tanımlanmaktadır. Dr. Hey açış konuşmasında büyük ve dağıtık veri setleriyle çalışan, bu verileri işlemek ve görselleştirmek için bir dizi araç ve teknoloji kullanan araştırmacıların karşı karşıya kaldığı bilgi yönetimiyle ilgili sorunları özetleyecek ve büyük miktarda veri toplama, düzenleme, depolama, yönetme ve bu verilere ağ aracılığıyla erişim sağlama görevini yürüten bilgi profesyonellerinin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar konusundaki görüşlerini paylaşacaktır.

Okumaya devam et “Üçüncü ve Son Duyuru”

İkinci Duyuru

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
19-21 Eylül 2012, Ankara

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi
(İkinci Duyuru)

 KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012) 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

BY2012 Sempozyumunun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun amacı e-bilimin bilgi yönetimine etkilerini tartışmak amacıyla araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir.

BY2012 Sempozyumunun açış konuşmasını seçkin bir bilim adamı olan ve halen Microsoft şirketinin başkan yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Tony Hey yapacaktır. “E-bilim” işbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun ve büyük ölçüde veri tarafından yönlendirilen bilim olarak tanımlanmaktadır. Dr. Hey açış konuşmasında büyük ve dağıtık veri setleriyle çalışan, bu verileri işlemek ve görselleştirmek için bir dizi araç ve teknoloji kullanan araştırmacıların karşı karşıya kaldığı bilgi yönetimiyle ilgili sorunları özetleyecek ve büyük miktarda veri toplama, düzenleme, depolama, yönetme ve bu verilere ağ aracılığıyla erişim sağlama görevini yürüten bilgi profesyonellerinin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar konusundaki görüşlerini paylaşacaktır.

Okumaya devam et “İkinci Duyuru”

Açılış Konuşması: E-Bilim ve Bilgi Yönetimi

Dr. Tony Hey

Microsoft Başkan Yardımcısı

Seçkin bir bilim adamı olan ve 2005’ten bu yana Microsoft Şirketinin Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Tony Hey, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ve 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunun (https://by2012.bilgiyonetimi.net/) “e-bilim ve bilgi yönetimi” konulu açılış konferansını vermeyi kabul etti.

Okumaya devam et “Açılış Konuşması: E-Bilim ve Bilgi Yönetimi”

İlk Duyuru

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
19-21 Eylül 2012, Ankara

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi
(İlk Duyuru)

KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012) 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

BY2012 Sempozyumunun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun amacı e-bilimin bilgi yönetimine etkilerini tartışmak amacıyla araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir. “E-Bilim” işbirliğine ve ağa dayalı ve veri tarafından yönlendirilen bilim olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacılar örneğin kürsel ısınma veya gen dizilimleriyle ilgili büyük ve dağıtık veri setlerine erişmek ve veri işleme ve bilgi görselleştirme için bir dizi araç ve teknoloji kullanmak zorundadırlar. Bu araştırmalar için büyük miktarda veri toplamak, düzenlemek, depolamak, yönetmek ve bu verilere Internet aracılığıyla uzun vadede erişimi garanti etmek gerekmektedir.

E-Bilim hem araştırmacılar hem de bilgi profesyonelleri açısından önemlidir. Her iki grup da büyük veri setleriyle çalışabilmek için bilgi yönetimi ve bilgisayar becerilerine sahip olmalı ve entellektüel mülkiyet hakları, açık erişim ve bilgi okur yazarlığı konularında bilgi sahibi olmalıdırlar. ABD’de ve başka ülkelerdeki birkaç okul “E-Bilim Kütüphaneciliği” konusunda daha şimdiden yüksek lisans dereceleri vermektedir. İş ilanlarında “bulut kütüphanecileri” için iş tanımlarına rastlanabilmektedir.

Okumaya devam et “İlk Duyuru”