Konular

BY2012 Sempozyumunun temel konuları aşağıdadır:

E-Bilimde Veri Yönetimiyle İlgili Meydan Okumalar

 • Verinin yönlendirdiği e-bilim
 • Veri yoğun araştırma
 • Veri bilimi
 • E-Bilim için ızgara (grid) ağlar
 • Bulutta e-bilim
 • E-Bilim için alt yapı ve ağlar
 • E-Bilim için sistemler, araçlar ve hizmetler
 • Veri güvenliği ve erişim denetimi
 • Sanal araştırma ortamları ve veri yönetimi
 • Uygulama toplulukları

E-Bilimde Veri Yaşam Döngüsü

 • Veri keşfetme ve kimlikleme
 • Veri toplama ve düzenleme
 • Veri sunma
 • Veri yönetimi
 • Veri çıkarma ve madenleme
 • Veri işleme
 • Veri erişimi
 • Veri benzetimi ve görselleştirme
 • Veri koruma

E-Bilimde Bilgi Keşfetme, Düzenleme ve Erişim

 • Bilgi keşfetme
 • Bilgi temsil etme
 • Bilgi arama, dizinleme ve erişim
 • E-Bilimde mobil bilgi erişim
 • Üst veri harmanlama
 • Üst veri çıkarma
 • Üst veri yönetimi
 • Üst veri birlikte çalışabilirliği ve standartlar
 • Ontoloji geliştirme
 • Ontoloji haritalama
 • Büyük veri setleri üzerinde veri madenlemesi

Bilgi Yönetimi ve E-Bilim

 • Dijital veri düzenleme
 • Dağıtık derme geliştirme ve yönetimi
 • Bulutta bilgi yönetimi
 • E-Bilim için dijital bilgi hizmetleri geliştirme
 • E-Bilim için mobil bilgi hizmetleri
 • Verilerin uzun dönemli korunması ve erişim
 • Anlamsal bilgi yönetimi

E-Bilim İçin Bilgi Mimarisi

 • E-Bilim için bilgi mimarisi ve web tasarımı
 • E-Bilim için kullanılabilir web siteleri tasarlama
 • Bilgi kullanılabilirliği
 • E-Bilim web siteleri için etkileşim tasarımı
 • Bilgi görselleştirme araçları

Bilgi Yönetimi Eğitimi ve E-Bilim

 • E-Bilim kütüphaneciliği
 • Veri düzenleme eğitimi
 • Bulut kütüphanecileri
 • Bilgi hizmetçiliği
 • Biyotıp bilişimi
 • Çevre bilişimi
 • Biyobilişim
 • Dijital insani bilimler, sanat ve e-sosyal bilimler
 • Araştırmacılar, öğrenciler ve halk için destek hizmetleri
 • Yaşam boyu öğrenme ve e-bilim
 • Bilgi okur yazarlığı ve e-bilim

Bilimsel Yayıncılık, Açık Erişim ve E-Bilim Dijital Arşivleri

 • E-Bilimde bilimsel yayıncılık süreci
 • E-Bilimde e-yayıncılık
 • Açık bilim
 • Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel bilgiye açık erişim
 • Veri ambarları
 • Dijital kütüphaneler
 • Federe veri tabanları
 • E-Bilim Dijital Arşivleri İçin Avrupa Alt Yapısı (e-SciDR)

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijital Korunması

 • Bilimsel ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi
 • Dijital bilim müzeleri ve dijital sergiler
 • İki ve üç boyutlu bilimsel ve kültürel miras nesnelerinin dijitalleştirilmesi
 • Kültürün dijital olarak yeniden keşfedilmesi
 • Avrupa Dijital Kütüphanesi, Europeana
 • Bilimsel ve kültürel mirasın kalıcı olarak arşivlenmesi

E-Bilimde Toplumsal ve Kültürel Sorunlar

 • Dijital bilgi politikaları
 • E-yönetişim ve e-bilim
 • Entellektüel mülkiyet hakları
 • Dijital hakların yönetimi
 • Yasal ve kültürel sorunlar
 • Bilginin değeri
 • Bilgi kalitesi standartları

BY2012 Sempozyumunun konuları yukarıdakilerle sınırlı değildir. Sempozyumda e-bilim ve bilgi yönetimiyle ilgili bildiri, kısa bildiri (pecha-kucha), poster, çalıştay ve panellerin yanı sıra genelde bilgi ve belge yönetimi ile ilgili bildiriler ve etkinlikler de yer alacaktır. Öğrenci bildirileri ve posterleri de ayrıca değerlendirilecektir. Bu amaçla Sempozyum web sayfasındaki şablonu kullanarak hazırlayacağınız Türkçe veya İngilizce bildiri ve posterler ile çalıştay ve panel önerilerinizi belirtilen tarihlere kadar Konferans Yönetim Sistemine (openconf) girebilirsiniz. Kabul edilen bildiri ve posterler Sempozyum bildiriler kitabında ve web sayfasında yayımlanacaktır. İngilizce bildiriler kitabının Springer Yayınevinin CCIS (Communications in Computer and Information Science) dizisi altında yayımlanması için girişimde bulunulmuştur. CCIS dizisinde yayımlanan bildiri kitaplarında yer alan bildiriler ISI’nin Proceedings Citation Index’inde dizinlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir