Çağrılı Konuşma: Büyük Veri (Big Data) ve Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Buğra Karabey
Microsoft Türkiye 

Günümüzde sosyal ağlar, mobil teknolojiler, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar, Web 2.0 (ve arkasından gelecek olan semantic/anlamsal web), mevki belirleme teknolojileri (geolocation), makineler arası iletişim (M2M) gibi gelişmeler bize tarih boyunca karşılaşılmayan boyutta Büyük Veri yığınları sunmaktadır. Bu verilerin sonuca yönelik incelenmesi, ilişkilendirilmesi ve kullanımında ise gün geçtikçe gelişen veri madenciliği, makine öğrenimi gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği ayrı bir sorunsal teşkil etmektedir. Konunun mevzuat (yasal/düzenleme) ve teknoloji boyutları çoğu zaman birbirleri ile yakın ilişkili olmakta ve olayın karmaşıklığını artırmaktadır. Ancak bu sorunun çözümü de gene teknoloji ve teknolojiyle uyumlu politika ve düzenlemelerin geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Dr. Buğra Karabey Microsoft Türkiye’de Ulusal Teknoloji Politikaları üzerinde çalışmaktadır (National Technology Officer). Görevi kapsamında Türkiye’de yerel yazılım ekonomisinin gelişmesi, yüksek teknolojiye yönelik AR-GE, girişimcilik ve inovatif kapasitenin artması konularında Microsoft teknolojilerinin bir kaldıraç olarak kullanımına odaklanmaktadır. Buna ilaveten Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin gizliliği konularında da Microsoft Türkiye’deki çalışmaları yönlendirmektedir.

Buğra Karabey Bilkent Üniversitesinden Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans, Başkent Üniversitesi‘nden MBA ve de ODTÜ’den de Bilişim Sistemleri konusunda yüksek lisans ve doktora (Bilgi Güvenliği) derecelerine sahiptir. Ayrıca bilgi güvenliği yönetimi konusunda CISM (Certified Information Security Manager) ve de kişisel verilerin korunması alanında da CIPP (Certified Information Privacy Professional) sertifikalarına sahiptir.Teknoloji ve sanat konusunda yayınlanmış makaleleri ve ayrıca Bilgi Güvenliği alanında ABD’de pending durumda olan bir patenti mevcuttur.

Bilişim sektöründe 18 senedir çalışmakta olan Buğra Karabey çeşitli teknoloji firmalarında da Genel Müdürlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.