Bildiriler Kitabı

Tam Metin (PDF – 7,6 MB)

Çağrılı Bildiriler

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi

Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme

Bilgi Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar I

Bilimsel İletişim ve Akademik Kütüphaneler

Dijitalleştirme ve Sosyal Ağlar

Bilgi Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar II