İkinci Duyuru

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
19-21 Eylül 2012, Ankara

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi
(İkinci Duyuru)

 KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012) 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

BY2012 Sempozyumunun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun amacı e-bilimin bilgi yönetimine etkilerini tartışmak amacıyla araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir.

BY2012 Sempozyumunun açış konuşmasını seçkin bir bilim adamı olan ve halen Microsoft şirketinin başkan yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Tony Hey yapacaktır. “E-bilim” işbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun ve büyük ölçüde veri tarafından yönlendirilen bilim olarak tanımlanmaktadır. Dr. Hey açış konuşmasında büyük ve dağıtık veri setleriyle çalışan, bu verileri işlemek ve görselleştirmek için bir dizi araç ve teknoloji kullanan araştırmacıların karşı karşıya kaldığı bilgi yönetimiyle ilgili sorunları özetleyecek ve büyük miktarda veri toplama, düzenleme, depolama, yönetme ve bu verilere ağ aracılığıyla erişim sağlama görevini yürüten bilgi profesyonellerinin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar konusundaki görüşlerini paylaşacaktır.

Sempozyum programına kabul edilen Türkçe ve İngilizce bildiriler kitap olarak yayımlanacaktır. İngilizce bildiriler Springer Yayınevinin CCIS (Communications in Computer and Information Science) dizisi altında ayrıca yayımlanacaktır (http://www.springer.com/series/7899). CCIS dizisi altında yayımlanan bildiri kitaplarında yer alan bildiriler Thomson Reuters’ın Conference Proceedings Citation Index’inde dizinlenmektedir.

BY2012 Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün 40. Kuruluş yıldönümüne rastladığından, bunu kutlamak amacıyla “bilgi yönetimi” konulu uluslararası bir ex libris yarışması düzenlenmiştir (http://exlibris.hacettepe.edu.tr/). Dereceye giren ex libris sanat eserleri BY2012 Sempozyumu sırasında sergilenecektir. (Ex libris yarışmasının son tarihleri farklıdır.)

BY2012 Düzenleme Komitesi olarak büyük veri setleriyle çalışmayı gerektiren e-bilimin hem araştırmacıları hem de bilgi profesyonellerini ilgilendirdiğini düşünerek konuyla ilgili sorunları derinlemesine tartışmanın zamanı geldiğini düşündük.  Bu sorunlar bilgisayar ve bilgi okur yazarlığı becerilerinden entelektüel mülkiyet haklarına, e-bilim için açık erişim veri arşivleri geliştirmekten veri işleme ve görselleştirme için dijital araçların kullanımına, derme geliştirme ve yönetiminden danışma hizmetlerine ve “e-bilim kütüphaneciliği”ne kadar geniş bir yelpaze çizmektedir.

BY2012 Sempozyumunun temel konuları aşağıdadır:

E-Bilimde Veri Yönetimiyle İlgili Meydan Okumalar

 • Verinin yönlendirdiği e-bilim
 • Veri yoğun araştırma
 • Veri bilimi
 • E-Bilim için ızgara (grid) ağlar
 • Bulutta e-bilim
 • E-Bilim için alt yapı ve ağlar
 • E-Bilim için sistemler, araçlar ve hizmetler
 • Veri güvenliği ve erişim denetimi
 • Sanal araştırma ortamları ve veri yönetimi
 • Uygulama toplulukları

E-Bilimde Veri Yaşam Döngüsü

 • Veri keşfetme ve kimlikleme
 • Veri toplama ve düzenleme
 • Veri sunma
 • Veri yönetimi
 • Veri çıkarma ve madenleme
 • Veri işleme
 • Veri erişimi
 • Veri benzetimi ve görselleştirme
 • Veri koruma

E-Bilimde Bilgi Keşfetme, Düzenleme ve Erişim

 • Bilgi keşfetme
 • Bilgi temsil etme
 • Bilgi arama, dizinleme ve erişim
 • E-Bilimde mobil bilgi erişim
 • Üst veri harmanlama
 • Üst veri çıkarma
 • Üst veri yönetimi
 • Üst veri birlikte çalışabilirliği ve standartlar
 • Ontoloji geliştirme
 • Ontoloji haritalama
 • Büyük veri setleri üzerinde veri madenlemesi

Bilgi Yönetimi ve E-Bilim

 • Dijital veri düzenleme
 • Dağıtık derme geliştirme ve yönetimi
 • Bulutta bilgi yönetimi
 • E-Bilim için dijital bilgi hizmetleri geliştirme
 • E-Bilim için mobil bilgi hizmetleri
 • Verilerin uzun dönemli korunması ve erişim
 • Anlamsal bilgi yönetimi

E-Bilim İçin Bilgi Mimarisi

 • E-Bilim için bilgi mimarisi ve web tasarımı
 • E-Bilim için kullanılabilir web siteleri tasarlama
 • Bilgi kullanılabilirliği
 • E-Bilim web siteleri için etkileşim tasarımı
 • Bilgi görselleştirme araçları

Bilgi Yönetimi Eğitimi ve E-Bilim

 • E-Bilim kütüphaneciliği
 • Veri düzenleme eğitimi
 • Bulut kütüphanecileri
 • Bilgi hizmetçiliği
 • Biyotıp bilişimi
 • Çevre bilişimi
 • Biyobilişim
 • Dijital insani bilimler, sanat ve e-sosyal bilimler
 • Araştırmacılar, öğrenciler ve halk için destek hizmetleri
 • Yaşam boyu öğrenme ve e-bilim
 • Bilgi okur yazarlığı ve e-bilim

Bilimsel Yayıncılık, Açık Erişim ve E-Bilim Dijital Arşivleri

 • E-Bilimde bilimsel yayıncılık süreci
 • E-Bilimde e-yayıncılık
 • Açık bilim
 • Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel bilgiye açık erişim
 • Veri ambarları
 • Dijital kütüphaneler
 • Federe veri tabanları
 • E-Bilim Dijital Arşivleri İçin Avrupa Alt Yapısı (e-SciDR)

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijital Korunması

 • Bilimsel ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi
 • Dijital bilim müzeleri ve dijital sergiler
 • İki ve üç boyutlu bilimsel ve kültürel miras nesnelerinin dijitalleştirilmesi
 • Kültürün dijital olarak yeniden keşfedilmesi
 • Avrupa Dijital Kütüphanesi, Europeana
 • Bilimsel ve kültürel mirasın kalıcı olarak arşivlenmesi

E-Bilimde Toplumsal ve Kültürel Sorunlar

 • Dijital bilgi politikaları
 • E-yönetişim ve e-bilim
 • Entellektüel mülkiyet hakları
 • Dijital hakların yönetimi
 • Yasal ve kültürel sorunlar
 • Bilginin değeri
 • Bilgi kalitesi standartları

BY2012 Sempozyumunun konuları yukarıdakilerle sınırlı değildir. Sempozyumda e-bilim ve bilgi yönetimiyle ilgili bildiri, kısa bildiri (pecha kucha) poster, çalıştay ve panellerin yanı sıra genelde bilgi ve belge yönetimi ile ilgili bildiriler ve etkinlikler de yer alacaktır. Öğrenci bildirileri ve posterleri de ayrıca değerlendirilecektir. Bu amaçla Sempozyum web sayfasındaki şablonu kullanarak hazırlayacağınız Türkçe veya İngilizce bildiri ve posterler ile çalıştay ve panel önerilerinizi belirtilen tarihlere kadar Konferans Yönetim Sistemine (openconf) girebilirsiniz.

DÜZENLEME KOMİTESİ  

 • Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) (Başkan)
 • Umut Al (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Gülten Alır (Aksaray Üniversitesi, Türkiye)
 • Gülbün Baydur (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • İrfan Çakın (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Faik Demirbaş (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Güleda Düzyol (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Mehmet Emin Küçük (Aksaray Üniversitesi, Türkiye)
 • Güven Köse (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Mícheál Mac an Airchinnigh (Dublin Üniversitesi, İrlanda)
 • Orçun Madran (Atılım Üniversitesi, Türkiye)
 • Esin Sultan Oğuz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Erol Olcay (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • İnci Önal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • İrem Soydal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Nazan Özenç Uçak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Zehra Taşkın (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Yurdagül Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

(liste tam değil)

PROGRAM KOMİTESİ 

 • Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) (Başkan)
 • Noa Aharony (Bar-Ilan Üniversitesi, İsrail)
 • Umut Al (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Nazlı Alkan (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
 • Arif Altun (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Bekir Kemal Ataman (Giresun Üniversitesi, Türkiye)
 • Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
 • Ágnes Hajdu Barát (Szeged Üniversitesi, Macaristan)
 • Carla Basili (Ceris Enstitüsü, İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi, İtalya)
 • Gülbün Baydur (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Peter Becker (Hague Üniversitesi, Hollanda)
 • Albert K. Boekhorst (Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika)
 • Joumana Boustany (Paris Descartes Üniversitesi, Fransa)
 • Michael Buckland (Kaliforniya Üniversitesi, ABD)
 • Fazlı Can (Bilkent Üniversitesi, Türkiye)
 • Banu Cangöz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Jerald Cavanagh (Limerick Teknoloji Enstitüsü, Irlanda)
 • Leslie Chan (Toronto Üniversitesi, Kanada)
 • Clara M. Chu (UNCG, ABD)
 • Sabina Cisek (Jagiellonian Üniversitesi, Polonya)
 • Kürşat Çağıltay (ODTÜ, Türkiye)
 • İrfan Çakın (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Armando Malheiro da Silva (Porto Üniversitesi, Portekiz)
 • Milena Dobreva (Strathclyde Üniversitesi, İskoçya)
 • Nigel Ford (Sheffield Üniversitesi, Birleşik Krallık)
 • Paul B. Gandel (Syracuse Üniversitesi, ABD)
 • John Gathegi (Güney Florida Üniversitesi, ABD)
 • Chris Hagar (Dominican Üniversitesi, ABD)
 • Hazel Hall (Kütüphane ve Bilgibilim Araştırma Birliği, Birleşik Krallık)
 • Suliman Hawamdeh (Oklahoma Üniversitesi, ABD)
 • Jos van Helvoort (Hague Üniversitesi, Hollanda)
 • Nitza Hernandez (Porto Riko Üniversitesi, Porto Riko)
 • Forest Woody Horton (Uluslararası Kütüphane ve Bilgi Danışmanı, ABD)
 • Aleksandra Horvat (Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan)
 • Maija-Leena Huotari (Oulu Üniversitesi, Finlandiya)
 • Frank Huysmans, (Amsterdam Üniversitesi, Hollanda)
 • Ian M. Johnson (Robert Gordon Üniversitesi, İskoçya)
 • Primož Južnič (Ljubljana Üniversitesi, Slovenya)
 • Leif Kajberg (Bağımsız Araştırmacı/Danışman, Danimarka)
 • Jaap Kamps (Amsterdam Üniversitesi, Hollanda)
 • Sekine Karakaş (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
 • Hasan Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)
 • Padraig Kirby (Limerick Teknoloji Enstitüsü, Irlanda)
 • Tibor Koltay (Szent István Üniversitesi, Macaristan)
 • Agnieszka Zofia Korycińska-Huras (Jagiellonian Üniversitesi, Polonya)
 • Güven Köse (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Mehmet Emin Küçük (Aksaray Üniversitesi, Türkiye)
 • Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Willy van der Kwaak (Hague Üniversitesi, Hollanda)
 • Jesús Lau (Veracruzana Üniversitesi, Meksika)
 • Aira Lepik (Tallinn Üniversitesi, Estonya)
 • Elizabeth D. Liddy (Syracuse Üniversitesi, ABD)
 • Szu-chia Scarlett Lo (Chung-hsing Üniversitesi, Tayvan)
 • Mícheál Mac an Airchinnigh (Dublin Üniversitesi, İrlanda)
 • Orçun Madran (Atılım Üniversitesi, Türkiye)
 • Julie Mcleod (Northumbria Üniversitesi, Birleşik Krallık)
 • Mersini Moreleli-Cacouris (Alexander Teknolojik Eğitim Enstitüsü, Yunanistan)
 • Reagan Moore (RENCI, ABD)
 • Haruki Nagata (Rikkyo Üniversitesi, Japonya)
 • Esin Sultan Oğuz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Fatih Oğuz (UNCG, ABD)
 • Erol Olcay (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • İnci Önal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Fahrettin Özdemirci (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
 • Panayiota Polydoratou (Alexander Teknolojik Eğitim Enstitüsü, Yunanistan)
 • Maria Próchnicka (Jagiellonian Üniversitesi, Polonya)
 • Angela Repanovici (Transilvanya Üniversitesi, Romanya)
 • Egbert John Sanchez Vanderkast (Ulusal Meksika Üniversitesi, Meksika)
 • Laura Saunders (Simmons Kütüphane ve Bilgibilim Okulu, ABD)
 • Jordan M. Scepanski (Jordan Wells Associates, ABD)
 • René Schneider (Haute Ecole de Gestion, İsviçre)
 • Gordana Stokić Simončić (Belgrad Üniversitesi, Sırbistan)
 • İrem Soydal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Sonja Špiranec (Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan)
 • Fatoş Subaşıoğlu (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
 • Anna Maria Tammaro (Parma Üniversitesi, İtalya)
 • Ana Lúcia Terra (Oporto Politeknik Enstitüsü, Portekiz)
 • Tania Y. Todorova (Bulgaristan Devlet Üniversitesi, Bulgaristan)
 • Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Nilüfer Tuncer (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Nazan Özenç Uçak (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Yurdagül Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Ayşe Üstün (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
 • Aleksandra Vranes (Belgrad Üniversitesi, Sırbistan)
 • Li Wang (Auckland Üniversitesi, Yeni Zelanda)
 • Claire Warwick (Londra Üniversitesi, Birleşik Krallık)
 • Gunilla Widén (Åbo Akademi, Finlandiya)
 • Ivanka Vasileva Yankova (Bulgaristan Devlet Üniversitesi, Bulgaristan)
 • Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
 • Mihaela Banek Zorica (Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan)
 • Daniela Živković (Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan)

(liste tam değil)

Önemli Tarihler

 • İlk duyuru: Temmuz 2011
 • İkinci duyuru: Ekim 2011
 • Son duyuru: Aralık 2011
 • Bildirileri son gönderme tarihi: 23 Ocak 2012
 • Bildirilerle ilgili kararın verilmesi: 5 Mart 2012
 • Kabul edilen bildirilerin basıma hazır (camera-ready) kopyalarını son gönderme tarihi: 7 Mayıs 2012
 • Sempozyum: 19-21 Eylül 2012

Sempozyumla ilgili her türlü iletişim (görüş, soru, destek, bildiri önerisi, vd.) için sempozyum@bilgiyonetimi.net adresine yazabilirsiniz.

Sempozyum Facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/event.php?eid=304487562911300&context=create

Twitter etiketi: #by2012

BY2012 Sempozyumu ya da Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen diğer etkinlikler ile ilgili duyuruları Twitter ya da Facebook’tan da izleyebilirsiniz.

Sempozyuma katkılarınızı ve katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Yaşar Tonta, Düzenleme Komitesi Başkanı
Serap Kurbanoğlu, Program Komitesi Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Tel: 0312 297 82 00
Faks: 0312 299 20 14
E-posta: tonta@hacettepe.edu.tr , serap@hacettepe.edu.tr