Çağrılı Konuşma: Türkiye’de E-Bilim ve E-Altyapılar

Serkan Orcan

TÜBİTAK – ULAKBİM

Serkan ORCAN 1994 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde lisans ve 2006 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Bölümünde de yüksek lisansını tamamladı. 1994-1999 yıllarında ULAKBİM’de ULAKNET’in kuruluş sürecinde uzman ağ mühendisi olarak çalıştı. 2000-2005 yılları arasında özel sektörde değişik firmalarda uzman mühendis ve yönetici olarak çalışan Serkan ORCAN, Haziran-2005’ten itibaren ULAKBİM’de Müdür Teknik Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Türkiye’de E-Bilim ve E-Altyapılar

E-altyapı; araştırmacıların bulundukları mekandan bağımsız olarak, hesaplama sistemleri ve veri ambarlarını, yazılım ve yazılım araçlarını, kaynaklara erişim ve paylaşım araçlarını ve işbirliği ortamlarını yüksek hızlı bilgisayar ağları aracılığı ile araştırma süreçlerini sonuçlandırmak için kullanabilmelerine olanak sağlayan tüm servis, uygulama, organizasyon ve teknolojileri ifade etmektedir. E-altyapılar aracılığı ile daha hızlı, etkin ve verimli bilimsel araştırma yapılabilmesi için yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenen yöntemlerle geliştirilmiş, dağıtık ağ ortamları aracılığı ile gerçekleştirilen bilim yoğun hesaplamalı bilim; çok büyük bilimsel veri yapılarının incelenmesi için dağıtık hesaplamaları gerektiren bilim ise e-bilim olarak tanımlanmaktadır. Bu bildiride Türkiye’de e-altyapılar aracılığı ile gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların mevcut durumu ve gereksinimler, dünyadaki gelişmeler ve ulusal politikalar çerçevesinde teknik ve idari olarak değerlendirilecektir.