İletişim

Yaşar Tonta, Düzenleme Komitesi Başkanı – tonta@hacettepe.edu.tr
Serap Kurbanoğlu, Program Komitesi Başkanı – serap@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara

Tel: 0312 297 82 00
Faks: 0312 299 20 14