E-Bilim ve Bilgi Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Bu yılki sempozyumun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi”dir. Sempozyumun amacı işbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun “e-bilim”in bilgi yönetimine etkilerini ve bu alandaki sorunları tartışmak için araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir.

Sempozyum programı by2012.bilgiyonetimi.net/tr/program/ adresinde yayımlanmıştır.

Sempozyumun ilk gününde (19 Eylül 2012 Çarşamba) e-bilim, açık erişim, görüntü işleme ve yapay zeka, bilimin haritalanması, kriz bilgi yönetimi gibi konularda toplam sekiz çalıştay yer almaktadır.

Çalıştaylardan sonra açılış resepsiyonu verilecektir. Resepsiyon sırasında Bölümün kuruluşunun 40. yıldönümü nedeniyle düzenlenen “bilgi yönetimi” konulu uluslararası ekslibris yarışması sonuçları ilan edilecek ve ödül alan eserler Ahmet Göğüş Sanat Galerisinde sergilenecektir.

Sempozyumun resmi açılışı 20 Eylül 2012 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Murat Tuncer tarafından yapılacaktır.

Microsoft Şirketinin Başkan Yardımcısı Dr. Tony HeyDördüncü Paradima: Veri Yoğun Bilimsel Keşif” başlıklı açılış konferansında veri yoğun e-bilim ve bilimsel keşiflerden örnekler sunarak, büyük hacimli verilerin yönetimiyle ilgili meydan okumaları, bulut bilişimi, işbirliği hizmetlerini ve araştırma arşivlerinin rolünü tartışacaktır. TÜBİTAK ULAKBİM Müdür Yardımcısı Serkan Orcan açılış konferansında e-bilim ve e-alt yapı konusunu Türkiye açısından ele alacaktır. Açılış konferanslarından sonra tıp, iklimbilim, jeoloji, bilgibilim gibi çeşitli disiplinlerde büyük hacimli verilerin e-bilimde kullanımının tartışılacağı “Büyük Veri ve E-Bilim” başlıklı bir de panel düzenlenmiştir.

21 Eylül 2012 Cuma günü Microsoft Türkiye Ulusal Teknoloji Müdürü Dr. Buğra Karabey’in “Büyük Veri ve Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı konferansıyla başlayacaktır. Aynı gün “Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminin Geleceği” başlıklı panel yapılacaktır.

Toplantıda sunulan bildiriler E-Science and Information Management adıyla Springer Yayınevinin CCIS (Communications in Computer and Information Science) dizisi altında kitap olarak yayımlanmıştır (ISBN 978-3-642-33298-2).

Sempozyum Facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/event.php?eid=304487562911300&context=create

Twitter etiketi: #by2012

Sempozyuma katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Yaşar Tonta, Düzenleme Komitesi Başkanı
Serap Kurbanoğlu, Program Komitesi Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Tel: 0312 297 82 00
Faks: 0312 299 20 14
E-posta: tonta@hacettepe.edu.tr , serap@hacettepe.edu.tr