İlk Duyuru

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
19-21 Eylül 2012, Ankara

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi
(İlk Duyuru)

KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012) 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

BY2012 Sempozyumunun ana teması “E-Bilim ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun amacı e-bilimin bilgi yönetimine etkilerini tartışmak amacıyla araştırmacıları ve bilgi profesyonellerini bir araya getirmektir. “E-Bilim” işbirliğine ve ağa dayalı ve veri tarafından yönlendirilen bilim olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacılar örneğin kürsel ısınma veya gen dizilimleriyle ilgili büyük ve dağıtık veri setlerine erişmek ve veri işleme ve bilgi görselleştirme için bir dizi araç ve teknoloji kullanmak zorundadırlar. Bu araştırmalar için büyük miktarda veri toplamak, düzenlemek, depolamak, yönetmek ve bu verilere Internet aracılığıyla uzun vadede erişimi garanti etmek gerekmektedir.

E-Bilim hem araştırmacılar hem de bilgi profesyonelleri açısından önemlidir. Her iki grup da büyük veri setleriyle çalışabilmek için bilgi yönetimi ve bilgisayar becerilerine sahip olmalı ve entellektüel mülkiyet hakları, açık erişim ve bilgi okur yazarlığı konularında bilgi sahibi olmalıdırlar. ABD’de ve başka ülkelerdeki birkaç okul “E-Bilim Kütüphaneciliği” konusunda daha şimdiden yüksek lisans dereceleri vermektedir. İş ilanlarında “bulut kütüphanecileri” için iş tanımlarına rastlanabilmektedir.

BY2012 Düzenleme Komitesi olarak araştırma kütüphaneleri ve bilgi profesyonelleri için işbirliğine ve ağa dayalı, veri yoğun e-bilim ortamındaki meydan okumaları tartışmanın zamanının geldiğini düşündük. Bu meydan okumalar e-bilim için veri arşivleri geliştirmekten veri işleme ve görselleştirme için dijital araçların kullanımına, derme geliştirme ve yönetiminden danışma hizmetlerine ve bilgi okur yazarlığına geniş bir yelpaze çizmektedir. BY2012 Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün 40. Kuruluş yıldönümüne rastladığından, bunu kutlamak amacıyla “bilgi yönetimi” konulu uluslararası bir ex libris yarışması düzenledik. Dereceye giren ex libris sanat eserleri Sempozyum sırasında sergilenecektir.

BY2012 Sempozyumunun temel konuları aşağıdadır:

E-Bilimde Veri Yönetimiyle İlgili Meydan Okumalar

 • Verinin yönlendirdiği e-bilim
 • Veri yoğun araştırma
 • Veri bilimi
 • E-Bilim için ızgara (grid) ağlar
 • Bulutta e-bilim
 • E-Bilim için alt yapı ve ağlar
 • E-Bilim için sistemler, araçlar ve hizmetler
 • Veri güvenliği ve erişim denetimi
 • Sanal araştırma ortamları ve veri yönetimi
 • Uygulama toplulukları

E-Bilimde Veri Yaşam Döngüsü

 • Veri keşfetme ve kimlikleme
 • Veri toplama ve düzenleme
 • Veri sunma
 • Veri yönetimi
 • Veri çıkarma ve madenleme
 • Veri işleme
 • Veri erişimi
 • Veri benzetimi ve görselleştirme
 • Veri koruma

E-Bilimde Bilgi Keşfetme, Düzenleme ve Erişim

 • Bilgi keşfetme
 • Bilgi temsil etme
 • Bilgi arama, dizinleme ve erişim
 • E-Bilimde mobil bilgi erişim
 • Üst veri harmanlama
 • Üst veri çıkarma
 • Üst veri yönetimi
 • Üst veri birlikte çalışabilirliği ve standartlar
 • Ontoloji geliştirme
 • Ontoloji haritalama
 • Büyük veri setleri üzerinde veri madenlemesi

Bilgi Yönetimi ve E-Bilim

 • Dijital veri düzenleme
 • Dağıtık derme geliştirme ve yönetimi
 • Bulutta bilgi yönetimi
 • E-Bilim için dijital bilgi hizmetleri geliştirme
 • E-Bilim için mobil bilgi hizmetleri
 • Verilerin uzun dönemli korunması ve erişim
 • Anlamsal bilgi yönetimi

E-Bilim İçin Bilgi Mimarisi

 • E-Bilim için bilgi mimarisi ve web tasarımı
 • E-Bilim için kullanılabilir web siteleri tasarlama
 • Bilgi kullanılabilirliği
 • E-Bilim web siteleri için etkileşim tasarımı
 • Bilgi görselleştirme araçları

Bilgi Yönetimi Eğitimi ve E-Bilim

 • E-Bilim kütüphaneciliği
 • Veri düzenleme eğitimi
 • Bulut kütüphanecileri
 • Bilgi hizmetçiliği
 • Biyotıp bilişimi
 • Çevre bilişimi
 • Biyobilişim
 • Dijital insani bilimler, sanat ve e-sosyal bilimler
 • Araştırmacılar, öğrenciler ve halk için destek hizmetleri
 • Yaşam boyu öğrenme ve e-bilim
 • Bilgi okur yazarlığı ve e-bilim

Bilimsel Yayıncılık, Açık Erişim ve E-Bilim Dijital Arşivleri

 • E-Bilimde bilimsel yayıncılık süreci
 • E-Bilimde e-yayıncılık
 • Açık bilim
 • Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel bilgiye açık erişim
 • Veri ambarları
 • Dijital kütüphaneler
 • Federe veri tabanları
 • E-Bilim Dijital Arşivleri İçin Avrupa Alt Yapısı (e-SciDR)

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijital Korunması

 • Bilimsel ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi
 • Dijital bilim müzeleri ve dijital sergiler
 • İki ve üç boyutlu bilimsel ve kültürel miras nesnelerinin dijitalleştirilmesi
 • Kültürün dijital olarak yeniden keşfedilmesi
 • Avrupa Dijital Kütüphanesi, Europeana
 • Bilimsel ve kültürel mirasın kalıcı olarak arşivlenmesi

E-Bilimde Toplumsal ve Kültürel Sorunlar

 • Dijital bilgi politikaları
 • E-yönetişim ve e-bilim
 • Entellektüel mülkiyet hakları
 • Dijital hakların yönetimi
 • Yasal ve kültürel sorunlar
 • Bilginin değeri
 • Bilgi kalitesi standartları

BY2012 Sempozyumunun konuları yukarıdakilerle sınırlı değildir. Sempozyumda e-bilim ve bilgi yönetimiyle ilgili bildiri, kısa bildiri (pecha-kucha), poster, çalıştay ve panellerin yanı sıra genelde bilgi ve belge yönetimi ile ilgili bildiriler ve etkinlikler de yer alacaktır. Öğrenci bildirileri ve posterleri de ayrıca değerlendirilecektir. Bu amaçla Sempozyum web sayfasındaki şablonu kullanarak hazırlayacağınız Türkçe veya İngilizce bildiri ve posterler ile çalıştay ve panel önerilerinizi belirtilen tarihlere kadar Konferans Yönetim Sistemine (openconf) girebilirsiniz. Kabul edilen bildiri ve posterler Sempozyum bildiriler kitabında ve web sayfasında yayımlanacaktır. İngilizce bildiriler kitabının Springer Yayınevinin CCIS (Communications in Computer and Information Science) dizisi altında yayımlanması için girişimde bulunulmuştur. CCIS dizisinde yayımlanan bildiri kitaplarında yer alan bildiriler ISI’nin Proceedings Citation Index’inde dizinlenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • İlk duyuru: Temmuz 2011
 • İkinci duyuru: Ekim 2011
 • Son duyuru: Aralık 2011
 • Bildirileri son gönderme tarihi: 23 Ocak 2012
 • Bildirilerle ilgili kararın verilmesi: 19 Mart 2012
 • Kabul edilen bildirilerin basıma hazır (camera-ready) kopyalarını son gönderme tarihi: 7 Mayıs 2012
 • Sempozyum: 19-21 Eylül 2012

Sempozyumla ilgili her türlü iletişim (görüş, soru, destek, bildiri önerisi, vd.) için sempozyum@bilgiyonetimi.net adresine yazabilirsiniz.

Sempozyuma katkılarınızı ve katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Yaşar Tonta, Düzenleme Komitesi Başkanı
Serap Kurbanoğlu, Program Komitesi Başkanı

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe, Ankara

Tel: 0312 297 82 00
Faks: 0312 299 20 14
E-posta: tonta@hacettepe.edu.tr , serap@hacettepe.edu.tr